Stap C: Geldermalsen-Centrum

In 2009 heeft de voormalige gemeente Geldermalsen een centrumvisie opgesteld voor Geldermalsen. Er zijn toen keuzes gemaakt over waar en hoe het centrum zich het beste kan ontwikkelen. Ook voor de nieuwe gemeente West Betuwe is Geldermalsen-Centrum belangrijk in de voorzieningenstructuur: hier zit het meest diverse voorzieningenaanbod.

2009 is een tijd geleden. De vraag is of die visie nog klopt voor nu en in de toekomst. Om daar een mening over te kunnen vormen, wordt hier de visie uit 2009 kort beschreven. Daarna leest u de bevindingen van adviesbureau DTNP.

In de visie uit 2009 had het centrum van Geldermalsen in de toekomst vooral een aankoopfunctie voor de lokale inwoner en voor de inwoners uit de omliggende kleinere kernen. Het doel was om een compacte ‘Winkelas’ te creĆ«ren tussen twee supermarkten. Het gaat om de supermarkt aan het Kerkplein (Albert Heijn) en een nieuwe supermarkt bij de Herman Kuijkstraat (nu Coop). De ‘Winkelas’ was dus hoofdzakelijk de Geldersestraat en het Marktplein. De visie had als doel dat tussen deze twee ‘publiekstrekkers’ een sterk winkelgebied kon blijven bestaan, met perspectief voor onder andere modewinkels. Verder is een gebied om de ‘winkelas’ heen aangeduid als ‘aanloopgebied’ (Herman Kuijkstraat, delen van de Rijksstraatweg en de Kerkstraat). Er is toen ook gekeken naar een eventuele supermarktontwikkeling aan de Badweg, maar dat is niet haalbaar gebleken.

Geldermalsen-Centrum anno 2020

De bedoelde supermarktontwikkeling uit de visie van 2009 is gerealiseerd in de vorm van de nieuwe Coop. De ‘Winkelas’ met Geldersestraat en Marktplein is nog goed gevuld met onder andere modewinkels. Daarmee zijn een aantal belangrijke doelen van de centrumvisie tien jaar later succesvol gebleken. Aan de andere kant is Geldermalsen-Centrum zeker niet ongevoelig voor de ontwikkelingen in de winkelmarkt.

Ook in Geldermalsen-Centrum is het aantal niet-dagelijkse winkels afgenomen en de winkelleegstand gegroeid (tot ongeveer 2.100 vierkante meter winkelvloeroppervlak in 2020). Het lege pand van de voormalige Coop is bijvoorbeeld een rotte kies in het centrum. Een deel van de leeggekomen winkelruimte op goede locaties is in de periode 2015-2020 weer ingevuld met horeca en diensten. De meeste leegstaande winkelruimte zit dan ook aan de randen, in de aanloopgebieden.

Aanbodontwikkeling centrum Geldermalsen 2015-2020

Toekomst?

Door de coronacrisis versnellen niet alleen de trends in de winkelsector. Ook de horeca en diensten, zoals reisbureaus, krijgen flinke klappen. Er lijkt weinig perspectief te zijn om bestaande en toekomstige lege winkelruimte weer in te vullen met (commerciƫle) publieksfuncties. Het doel van de visie uit 2009 lijkt daarmee alleen maar belangrijker geworden: concentratie van bezoekers en functies in een compact gebied en dat gebied zo aantrekkelijk mogelijk maken. Daarbuiten zou transformatie naar niet-publiek functies (wonen en werken) kunnen worden overwogen, om weer investeringen los te krijgen.

Vragen aan u:

  1. Vindt u de ‘Winkelas’ uit 2009 (Geldersestraat en Marktplein) nog een logisch focusgebied voor publieke voorzieningen? Zo nee, welk gebied dan wel?
  2. Waar denkt u dat wonen op de begane grond een goed idee zou zijn?
  3. Wat vindt u prettig en minder prettig aan een bezoek aan het centrum van Geldermalsen? Is dat anders per deelgebied?
  4. Voor welke reden(en) komt u naar het centrum van Geldermalsen?
13 Commentaren
Oudste
Nieuwste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties