Stap B: Winkelstructuur

Waarom een visie op winkels?

Het nut van een visie is dat de gemeente daar nieuwe initiatieven aan kan toetsen. Of een nieuwe ontwikkeling wel of niet gewenst is, kan verschillen per plek. Nieuwe winkels toevoegen heeft namelijk ook effecten op de winkels die er al zijn. De bestaande winkels zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid in de gemeente. Daarom is het nuttig de gewenste winkelgebieden in de gemeente vast te leggen. Zo heeft de gemeente een heldere visie op de toekomst, ofwel een visie op de gewenste winkelstructuur. 

Winkels dicht bij elkaar vestigen zorgt ervoor dat bezoekersstromen gebundeld worden. Zo ontstaan er kansen voor voorzieningen die op zichzelf niet genoeg bezocht zouden worden. Ook kan zo’n gebied dan optimaal worden ingericht als ‘centrumgebied’. Theoretisch zou het concentreren van alle winkels in één centrum de grootste diversiteit aan voorzieningen opleveren. Voor de dagelijkse winkelbehoefte is een winkel in de nabijheid juist prettig. Daarvoor zou een zo groot mogelijke spreiding van dagelijkse winkels over de kernen gewenst zijn. Niet in elk dorp wonen echter genoeg mensen om dat rendabel te maken. Daarom kijken gemeente in het algemeen naar een middenweg tussen tussen concentratie én spreiding: het aanwijzen van een aantal gewenste centrumgebieden over de gemeente.

Wat stond er in voorgaande beleidsvisies?

Het doel is het beleid van de oude gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen te harmoniseren. De meeste van deze oude beleidsstukken zijn circa 10 jaar oud. Dat ‘oude beleid’ heeft op hoofdlijnen de volgende speerpunten:

  • Lingewaal: Omdat het voortbestaan van veel bestaande basiswinkelvoorzieningen al onder druk stond, maakte de gemeente Lingewaal de keuze deze te ondersteunen door de voorzieningen ‘ruimtelijke te clusteren’ in de centra van Asperen, Herwijnen en Heukelum. Zo wordt de levensvatbaarheid van voorzieningen vergroot.
  • Geldermalsen: Voormalige gemeente Geldermalsen zette eveneens in op de concentratie van winkelontwikkelingen, specifiek in de centra van Geldermalsen, Beesd en Meteren. Daarbuiten is alleen vestiging van ‘volumineuze detailhandel’ mogelijk: winkels die vanwege de aard en omvang van de artikelen een uitstallingsruimte nodig hebben die moeilijk inpasbaar is in de centra. Denk aan een bouwmarkt, een tuincentrum of een keukenzaak. Bedrijventerrein Oudenhof is toen benoemd als meest geschikte locatie voor dit type winkels.
  • Neerijnen: Het ruimtelijke beleid van de oude gemeente Neerijnen was om winkels te concentreren in drie kernen: Haaften, Ophemert en Waardenburg. Belangrijk doel van dat beleid was om zo genoeg draagvlak te behouden voor een aantrekkelijk dorpscentrum in die drie dorpen. Voor boerderijen geldt in Neerijnen dat daar mag worden verkocht wat er ter plaatse wordt geproduceerd in een ‘winkelruimte’ van maximaal 50 vierkante meter.

De ambitie was dus in alle drie de oude gemeenten om het bestaande winkelaanbod zoveel mogelijk te behouden, zodat inwoners in de nabijheid toegang hebben tot dagelijkse voorzieningen. Daarom worden winkels in het beleid van de oude gemeentes in de bestaande centrumgebieden geconcentreerd.

Beleidsambities West Betuwe

West Betuwe heeft recent in haar nieuwe standplaatsenbeleid een heldere ambitie voor de voorzieningenstructuur uitgesproken:

Nieuwe standplaatsen worden alleen toegestaan als deze een aanvulling of verbreding vormen van het bestaande aanbod in de kern en dit niet ten koste gaat van bestaande minimarkten (meerdere kramen bij elkaar) en winkels. Daarmee geeft ook de nieuwe gemeente aan het in stand houden van de bestaande winkelstructuur belangrijk te vinden.

Vragen aan u:

  1. Is het in stand houden van de bestaande winkelgebieden, waaronder de supermarkten in de kleine kernen, ook voor de toekomst het juiste doel?
  2. Moet de gemeente helemaal geen winkels buiten bestaande winkelgebieden toestaan of zijn er uitzonderingen? Zo ja, welke?
  3. Hoe ziet u de functie van standplaatsen in de kleine kernen?
  4. Hoe belangrijk is het voor u dat er in Geldermalsen een compleet centrum blijft bestaan?
  5. Welke aandachtspunten mist u nog in dit verhaal?
12 Commentaren
Oudste
Nieuwste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties